zandkasteel

Speciaal voor de speeltuin bij de Burcht Wedde ontwikkelde ik een zandbak. Vanwege de historische context heb ik deze vormgegeven als een verdedigingsfort.
Op het eiland van de de huidige Burcht Wedde is het ooit ommuurde woonhuis behouden. De vier verdedigingstorens bestaan niet meer, maar de contouren ervan zijn bij een recente restauratie zichtbaar gemaakt.

www.burchtwedde.nl