bubble

Aansluitend op het project ‘I found your film’ van Tijmen van Dijk, ontwikkelde ik een object waarbij de bergruimte (als tijdscapsule) in de woonark van Tijmen als uitgangspunt diende.
De ontastbare verbinding met het verleden die de ontdekking van deze tijdscapsule teweegbrengt gaat hij uitbeelden in een object of ruimtelijke installatie.
De verwondering van de ontdekking, maar ook de tragiek van de onmogelijkheid je werkelijk te kunnen verbinden met een verleden, is hierbij het uitgangspunt.