achter de schermen

Vanuit de centrale hal van kunstacademie Minerva in Groningen kon je ooit drie aangrenzende leslokalen inkijken. Bovendien had de hal verschillende vloerniveaus.
De installatie suggereert de doorkijken zoals zij vroeger geweest zijn. Op de vloer zijn de contouren waarneembaar van de niveauverschillen en zijn de vroegere trappen gesuggereerd en ‘uitgelicht’.
Het visioen van de architect Piet Blom heb ik gestalte gegeven op de ‘blinde’ muren die kortstondig na de oplevering van het gebouw in 1984 zijn opgericht ten koste van de vensters.
Wanneer je in het centrum van de hal staat zijn de foto’s met de doorkijken in perspectief kloppend met de ruimte die zich achter de wanden bevindt.
De trappen naar de verlaagde vloer, die zich nog steeds onder het oppervlak bevinden, zijn zichtbaar gemaakt.