Kijkers aan de kade (niet uitgevoerd)

De kade een het Boterdiep had een belangrijke functie in het dorp Zuidwolde.
Deze kade vormde de verbinding tussen het scheepvaartverkeer over het Boterdiep en de bedrijvigheid op het vaste land.
Op deze plaats wil ik laten zien hoe deze plek vroeger beleefd werd.
Door de kijkers op de kade kijkt men als het ware terug in de tijd.
Tegelijkertijd ziet men het werkelijke beeld van het nu samengaan met een ‘voorgetoverd’ beeld van de geschiedenis.
Hiervoor gebruik ik tekeningen die precies op maat gemaakt worden voor elke kijker. Het is alsof even de tijd terug is van de trekschuit, de paarden, karren en de mensen die hier samenkwamen.
De kijkers lijken op camera’s uit de beginperiode van de fotografie.
Het is daardoor duidelijk dat het object bedoeld is om in te kijken.
Een camera is in staat wat men ziet om te zetten in een gefixeerd beeld. De werkelijkheid van het nu, die men door de camera kan waarnemen, is in ‘real time’. Hiertegenover staat dat binnen dit beeld een gefixeerd beeld van het verleden de werkelijkheid overlapt. Daarmee is het verleden in het heden geplaatst.

 
 
               
 
 
 
2 4 5 6 7 8 9